Poll results

Pandangan anda mengenai info dalam web ini ?
Selection
Votes

Sangat bermaklumat
67%
6

Bermaklumat
11%
1

Biasa sahaja
22%
2

Tidak bermaklumat
0%
0

Total: 9 votes

clear